نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک از ستاد اسکان شماره یک

بازدید مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک از ستاد اسکان شماره یکبه گزارش"علی محمدی" کارشناس روابط عمومی ناحیه یک یزد، " عبدالحمید صابری " از ستاد اسکان شماره یک بازدید و از زحمات همکاران ستاد که  قبل از سال تحویل و تا پایان روز سیزده فروردین مشغول فعالیت و ارائه خدمات به مهمانان و مسافرین نوروزی خواهند بود قدردانی نمود.

وی در حین بازدید با مهمانان نوروزی صحبت نمود و برایشان آروزی سفری پرخیر و برکت نمود.