نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک از روند اجرای آموزش مجازی مدارس

بازدید مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک از روند اجرای آموزش مجازی مدارس


مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک از جریان روند تولید محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی دروس در مدارس بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ازتعدادی از مدارس ابتدایی بازدید کرد و درجریان روند تولید محتوای الکترونیکی دروس قرار گرفت.

"زهره امیرچقماقی" ضمن بازدید برتولید محتوای الکترونیکی در مدارس افزود:معلمین عزیز باید پس از ارائه درس در کلاس مجازی بازخورد از دانش آموزان دریافت کنند تا در جریان پیشرفت تحصیلی و مشکلات آنها قرار گیرند وهمچنین مدیران مدارس ملزم به ارائه گزارش به صورت روزانه به کارشناسان مربوطه می باشند.

"امیرچقماقی" تاکید کرد: همکاران در مدارس ابتدایی ارزشیابی کیفی توصیفی دانش آموزان را مد نظر داشته باشند و مدارس متوسطه  نیز ارزشیابی مستمردانش آموزان مورد تاکید قرار گیرد.

در ادامه همکاران پیشنهادات ونظرات خود را درجهت هرچه بهتر انجام شدن طرح کلاس مجازی و تولید محتوای الکترونیکی ارائه کردند.