نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش وپرورش ناحیه یک از پایگاههای انتخاب رشته کنکور سراسری

بازدید مدیر آموزش وپرورش ناحیه یک از پایگاههای انتخاب رشته کنکور سراسری


بیست و هفتم مردادماه 1395

به منظور انتخاب بهتر دانش آموزان برای انجام عملیات انتخاب رشته در کنکور سراسری پایگاه انتخاب رشته با حضور كارشناسان متخصص در دبیرستان احمد فلاح به عنوان پایگاه مرکزی و دبیرستان های ماندگار ایرانشهر پایگاه پسرانه و دبیرستان بهادری به عناون پایگاه دخترانه در سطح ناحیه یک یزد راه اندازی شده است.

در همین راستا مدیر آموزش وپرورش از پایگاههای مذکور بازدید به عمل آورد