نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش پرورش از دارالقرآن فاطمه جمالی ناحیه یک یزد

بازدید مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش پرورش از دارالقرآن فاطمه جمالی ناحیه یک یزدبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه یک، محمدرضا مسیب زاده "مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش پرورش و"ملانوری" معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، از دارالقرآن فاطمه جمالی ناحیه یک یزد بازدید کردند.