نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد از حوزه تصحیح امتحانات نهایی ناحیه یک

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد از حوزه تصحیح امتحانات نهایی ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، "رحیمی نژاد" مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد به همراه "حبیب فکوری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک از حوزه تصحیح اوراق امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان ازعوامل حوزه تصحیح امتحانات نهایی آموزش و پرورش ناحیه یک قدردانی و تشکر کرد.