نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان از بازارچه کارآفرینی دبیرستان نمونه ابویی نژاد

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان از بازارچه کارآفرینی دبیرستان نمونه ابویی نژاد


17 بهمن 1395

مديركل آموزش و پرورش استان و هيئت همراه، مديركل نوسازي مدارس، مدير آموزش و پرورش و كارشناسان همراه از بازارچه كارآفريني و فروش دست ساخته هاي  دانش آموزان دبيرستان نمونه دولتي ابويي نژاد. در اين بازديد مسئولان جهت ارج نهادن به زحمات دانش آموزان تعدادي از دست ساخته هاي دانش آموزان را خريداري كردند.