نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید شهردار شهر شاهدیه از دبستان عنصری

بازدید شهردار شهر شاهدیه از دبستان عنصریبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک یزد، در راستای همکاری مدیریت آموزش و پروش ناحیه یک با شهرداری شهر شاهدیه، "مهندس میرنژاد" شهردار شاهدیه ،از دبستان پسرانه عنصری بازدید به عمل آورد.