نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سرپرست معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مرکز رفاهی ناحیه یک

بازدید سرپرست معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مرکز رفاهی ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک،" علی دهقان" معاون پشتیبانی اداره کل اموزش و پرورش استان یزد از مرکز رفاهی سید مصطفی خمینی بازدید نمود.

وی در این بازدید از زحمات چندین ساله ی آموزش و پرورش ناحیه یک جهت ساخت این مرکز رفاهی تشکر نمود و گفت: فرهنگیان عزیز کشور با ایجاد این مرکز رفاهی، می توانند از خدمات بسیار زیادی استفاده نمایند.

"علی دهقان" در این بازدید قول مساعدت و اختصاص بودجه جهت توسعه مرکز رفاهی سید مصطفی خمینی را داد.

لازم به ذکر است این مرکز رفاهی واقع در خیابان انقلاب جهت استفاده فرهنگیان عزیز در حال تکمیل می باشد.