نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سرپرست معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی از روند واکسیناسیون فرهنگیان ناحیه یک

بازدید سرپرست معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی از روند واکسیناسیون فرهنگیان ناحیه یک


سرپرست معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی از روند واکسیناسیون فرهنگیان ناحیه یک بازید کرد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک؛ "علی دهقان بهابادی" از مرکز واکسیناسیون ناحیه یک بازدید و از نزدیک در جریان روند اجرایی واکسیناسیون معلمان قرار گرفت.

وی در حاشیه این بازدید با معلمان گفتگو و  رضایت آن ها را از اولویت های کاری خود برشمرد و گفت: آماده پذیرش نقدها،پیشنهادات و نظرات ارزنده شما در ارائه هرچه بهتر خدمت هستیم.

وی در پایان از مسئولین و همکاران به دلیل برنامه ریزی منسجم و نظم در امور و ارائه خدمت به معلمان گرانقدر تشکر و قدردانی کرد.