نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سرپرست آموزش و پرورش ناحیه یک از حوزه ی برگزاری آزمون المپیاد

بازدید سرپرست آموزش و پرورش ناحیه یک از حوزه ی برگزاری آزمون المپیادبه گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، "حبیب فکوری" سرپرست آموزش و پرورش ناحیه یک از حوزه ی برگزاری آزمون المپیاد در دبیرستان نمونه دولتی ملک ثابت بازدید نمود.