نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سرزده مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از اداره آموزش و پرورش ناحیه یک

بازدید سرزده مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از اداره آموزش و پرورش ناحیه یکبه گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، "محمد کاظم رحیمی نژاد" مدیر کل آموزش و پرورش استان در بازدیدی سر زده در اداره آموزش و پرورش ناحیه یک حضور یافت و از نزدیک در جریان روند کار همکاران قرار گرفت.