نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سرزده مدیرکل آموزش و پرورش از روند صدور ابلاغ معلمان

بازدید سرزده مدیرکل آموزش و پرورش از روند صدور ابلاغ معلمانبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، "دکتر دانافر" مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد به صورت سرزده از روند صدور ابلاغ معلمان آموزش و پرورش ناحیه یک بازدید کرد وضمن تشکراز کارمندان این مدیریت با آن ها به گفت و گو پرداخت.