نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سرزده از دبستان غیردولتی آموزگار

بازدید سرزده از دبستان غیردولتی آموزگاربه گزارش روابط عمومی ناحیه یک،"عبدالحمید صابری"مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک به اتفاق کارشناسان همراه در بازدیدی سرزده از دبستان دخترانه آموزگار بازدید و هفته معلم را به کادر آموزشگاه تبریک گفت.