نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دوره ای از دبیرستان های دوره اول متوسطه

بازدید دوره ای از دبیرستان های دوره اول متوسطه


9 بهمن 1395

به گزارش"خدیجه پاپوش" کارشناس مسئول متوسطه دوره اول  ناحیه یک، از دبیرستان دخترانه دوره اول کوثر بازدید به عمل آمد.در این بازدید که با همراهی"کاظم غلامپور"معاون آموزش متوسطه ناحیه یک  و "جعفری" کارشناس سنجش و ارزشیابی این مدیریت صورت گرفت با هدف بررسی عملکرد آموزشگاه در زمینه امور اجرایی ، فعالیتهای آموزشی و پرورشی از سیستم امتحانات ، اتوماسیون اداری ، دفاتر و مستندات آموزشی و پرورشی ، و کلیه موارد مندرج درمتن توافقنامه طرح و برنامه های مدارس دوره متوسطه اول در سال تحصیلی 96-95 بازدید و با عوامل اجرایی آموزشگاه صحبت و تبادل نظر شد.شایان ذکر است تا پایان سال تحصیلی بطور اتفاقی از تمام مدارس دوره اول بازدید به عمل خواهد آمد.