نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانش آموزان دبستان قاسم از موزه سنگ سازمان نظام مهندسی معدن

بازدید دانش آموزان دبستان قاسم از موزه سنگ سازمان نظام مهندسی معدنبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک، دانش آموزان پایه چهارم این مدرسه از موزه سنگ سازمان نظام مهندسی استان یزد بازدید کردند. 

 مدیر دبستان قاسم  در خصوص بازدید از این سازمان بیان داشت: یکی از اهداف و برنامه های آموزش و پرورش آموزش مبتنی بر پژوهش و تحقیق می باشد.

"پور رضایی" افزود: این دبستان نظر به اهمیت شناخت دانش آموزان و با هدف ارتقاء سطح دانش و آگاهی دانش آموزان، آشنایی عملی با نحوه ارائه خدمات مهندسی و درک بیشتر مطالب درس علوم، این برنامه را از برنامه های بازدیدی خود قرار داده است.

این بازدید به همت دبیران پایه چهارم این دبستان و باهمکاری سازمان نظام مهندسی استان یزد انجام گرفت.