نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانش آموزان دبستان غیردولتی ندای قرآن از ایستگاه آتشنشانی

بازدید دانش آموزان دبستان غیردولتی ندای قرآن از ایستگاه آتشنشانیدانش آموزان دبستان و پيش دبستاني نداي قرآن در جمع آتش نشانان ايستگاه 8 حضور یافتند
بر اساس اين گزارش؛ دانش آموزان اين مدرسه ضمن آشنايي با اصول اوليه ايمني به بازديد از تجهيزات خودروها و محيط كاري آتش نشانان پرداختند و با چگونگي عمليات آتش نشانان در آتش سوزي ها و حوادث آشنا شدند
.