نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانش آموزان دبستان غیردولتی ندای قرآن از ایستگاه آتشنشانی

بازدید دانش آموزان دبستان غیردولتی ندای قرآن از ایستگاه آتشنشانیدانش آموزان دبستان و پيش دبستاني نداي قرآن در جمع آتش نشانان ايستگاه 8 حضور یافتند
بر اساس اين گزارش؛ دانش آموزان اين مدرسه ضمن آشنايي با اصول اوليه ايمني به بازديد از تجهيزات خودروها و محيط كاري آتش نشانان پرداختند و با چگونگي عمليات آتش نشانان در آتش سوزي ها و حوادث آشنا شدند
.