نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانش آموزان دبستان دخترانه الزهرا از مرکز تحقیقاتی دیابت

بازدید دانش آموزان دبستان دخترانه الزهرا از مرکز تحقیقاتی دیابت


چهاردهم اردیبهشت 1395

 

دانش آموزان این آموزشگاه از مرکز تحقیقاتی دیابت بازدید بعمل آوردند و از نزدیک با این بیماری و راههای پیشگیری از آن آشنا شدند