نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانش آموزان دبستان حضرت قاسم(ع) از شرکت پارس مداد

بازدید دانش آموزان دبستان حضرت قاسم(ع) از شرکت پارس مدادبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک، دانش آموزان کلاس های سوم دبستان حضرت قاسم(ع) باهدف آشنایی با تولید ملی واستفاده از کالاهای ایرانی وبا همکاری شرکت پارس مداد با نحوه تولید فعالیت وفروش محصولات این شرکت تولیدی آشنا شدند.

هدف از این بازدید آشنایی دانش آموزان با محیط کسب وکار واقعی، آشنایی با آداب حضور در محیط کار، توسعه وترویج فرهنگ کار آفرینی وآشنایی با روش های فروش و بازاریابی در داخل وخارج کشوربود که باهمکاری شرکت پارس مداد انجام گرفت.

در این بازدید دانش آموزان با مراحل تولید یک مداد که هردانش آموز روزانه با ان سروکار دارد از نزدیک آشنا شدند.