نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بازرسان وزارتی از مدارس ناحیه یک یزد

بازدید بازرسان وزارتی از مدارس ناحیه یک یزدبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، بازرسان وزارت آموزش و پرورش با هدف بررسی و اجرای دستورالعمل های ثبت نام، از مدارس این ناحیه بازدید کردند.