نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از کلاس های سواد آموزی (طرح کمیساریا)

بازدید از کلاس های سواد آموزی (طرح کمیساریا)به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، "خدیجه پاپوش" رئیس اداره سوادآموزی  این مدیریت و "مهدی رنجبر" کارشناس مسئول سوادآموزی ناحیه یک از کلاسهای جاری سوادآموزی وانتقال کمیساریا 1401بازدید نمود.

این بازدید ها، با هدف ارزیابی از روند اجرای آموزش درکلاس های طرح کمیساریا از نظر کمیت حضور سوادآموزان وکیفیت ارائه آموزش  انجام گردید.

درجریان این برنامه ، نقاط ضعف و قوت اجرای طرح ، روش تدریس آموزش دهندگان، میزان دستیابی سوادآموزان به اهداف آموزشی وتربیتی ، نحوه مشارکت در طرحها وبرنامه های حوزه سوادآموزی ازجمله طرح نماز، کتابخوانی ، خواندن با خانواده ، مهارتهای ارتباطی و... مورد ارزیابی قرارگرفت.