نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از پایگاه سنجش سلامت، بدو ورود دبستان ناحیه یک

بازدید از پایگاه سنجش سلامت، بدو ورود دبستان ناحیه یکبه گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، "رسول فلاح زاده" معاون آموزش ابتدایی ناحیه یک، از پایگاه سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان در مدرسه شهید صدوقی، بازدید کرد.

در این بازدید "فلاح زاده" از نحوه سنجش نوآموزان کلاس اول در واحدهای شنوایی سنجی، بینایی سنجی، تست هوش و اندازه گیری قد و وزن بچه ها بازدید کرده و چگونگی تهیه شناسنامه سلامت را مورد بررسی قرار داد.