نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدهای میدانی از مدارس ناحیه یک شروع شد

بازدیدهای میدانی از مدارس ناحیه یک شروع شدبه گزارش "علی محمدی" مسئول اطلاع رسانی و روابط عمومی ناحیه یک، صبح امروز بازدید میدانی از تعدادی مدارس ناحیه یک انجام شد.

در راستای مبحث مهم پروژه مهر و اجرای مطلوب آن و آماده سازی مدارس جهت حضور دانش آموزان ، "زهره امیرچقماقی" مدیر ناحیه یک و رييس پروژه مهر به اتفاق "خدیجه پاپوش"معاون آموزش ابتدایی و"علی محمدی" مسئول روابط عمومی و دبیرکارگروه کمیته توجیه و تبلیغ ستاد پروژه مهر از 7 آموزشگاه منطقه شاهدیه بازدید به عمل آوردند و نکاتی که مدیران نیاز هست اصلاح یا بازسازی کنند به آنها اعلام شد.

شایان ذکر است گروه های بازدید کننده بصورت مستمر تا پایان تابستان مدارس را مورد نظارت و ارزیابی قرار خواهند داد.