نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدهای میدانی از مدارس ناحیه یک شروع شد

بازدیدهای میدانی از مدارس ناحیه یک شروع شدبه گزارش "علی محمدی" مسئول اطلاع رسانی و روابط عمومی ناحیه یک، صبح امروز بازدید میدانی از تعدادی مدارس ناحیه یک انجام شد.

در راستای مبحث مهم پروژه مهر و اجرای مطلوب آن و آماده سازی مدارس جهت حضور دانش آموزان ، "زهره امیرچقماقی" مدیر ناحیه یک و رييس پروژه مهر به اتفاق "خدیجه پاپوش"معاون آموزش ابتدایی و"علی محمدی" مسئول روابط عمومی و دبیرکارگروه کمیته توجیه و تبلیغ ستاد پروژه مهر از 7 آموزشگاه منطقه شاهدیه بازدید به عمل آوردند و نکاتی که مدیران نیاز هست اصلاح یا بازسازی کنند به آنها اعلام شد.

شایان ذکر است گروه های بازدید کننده بصورت مستمر تا پایان تابستان مدارس را مورد نظارت و ارزیابی قرار خواهند داد.