نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین گردهمایی مدیران متوسطه دوم ناحیه یک در سال تحصیلی جاری

اولین گردهمایی مدیران متوسطه دوم ناحیه یک در سال تحصیلی جاریاولین گردهمایی مدیران دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی 97-96 در محل پژوهشکده تعلیم وتربیت با موضوع راهکارهای برگزاری مطلوب انجمن اولیاء و مربیان و آموزش خانواده و تاثیرات آن در پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان تشکیل شد.

دراین جلسه "کاظم غلامپور"معاون آموزش متوسطه ناحیه یک، ضمن تقدیر و تشکر از مدیران‚ اهداف و برنامه های آموزشی را در سال تحصیلی جدید تبیین نمودند و در خصوص موضوع جلسه بحث و تبادل نظر شد و در پایان از مدیرانی که به افتخار بازنشستگی نایل شدند تقدیر و تشکر شد.

  1. خانم عارفه ساجد * دبیرستان بهادری یک

  2. خانم طیبه غدیر*  دبیرستان ام سلمه

  3. خانم مهناز دهقانی * دبیرستان بی بی صغری میرحسینی

  4. خانم طاهره بهره ور*  دبیرستان خالقیه

  5. خانم بی بی طیبه امینی* دبیرستان ایثارگران الزهرا 

  6. آقای سید علیرضا میرجلیلی * دبیرستان پسرانه شهید میرجلیلی