نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین گردهمایی مدیران متوسطه اول ناحیه یک برگزار شد

اولین گردهمایی مدیران متوسطه اول ناحیه یک برگزار شد



به گزارش "خدیجه پاپوش" کارشناس مسئول آموزش متوسطه ناحیه یک ، اولین گردهمایی مدیران متوسطه اول در محل هتل زنبق با حضور مدیر و معاونین و کارشناسان موضوعی آموزش و پرورش ناحیه یک و "دهشیری" رییس گروه آموزش متوسطه اول اداره کل  و مدیران دوره اول برگزار شد.

محورهای تشکیل گردهمایی بیان موضوعات آموزشی و اجرایی ، توضیح و تبیین طرح تعالی مدیریت ، تودیع و معارفه مدیران بازنشسته و مدیران جدیدالانتصاب و پدافند غیر عامل بود و در پایان مراسم از مدیران مدارس تیزهوشان رمضانخانی و دکتر حسابی که صاحب رتبه کشوری در جشنواره خوارزمی شدند تقدیر به عمل آمد.