نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین کمیته اجرایی طرح نماد برگزار شد

اولین کمیته اجرایی طرح نماد برگزار شدبه گزارش "راضیه قهوه چی" کارشناس سلامت ناحیه یک ، اولین کمیته هماهنگی وعلمی - اجرایی طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی ازدانش آموزان) با حضور شش مدیر مدارس منتخب ، مشاوران طرح واعضای کمیته پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی در محل سالن اجتماعات شهیدپورمحمدعلی ناحیه یک  تشکیل شد.