نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین همایش طرح معرفت برگزار شد

اولین همایش طرح معرفت برگزار شدبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک یزد، اولین همایش طرح معرفت با حضور "علی سرداری" معاون پرورشی اداره کل و معاونین و مربیان پرورشی مدارس ناحیه یک با هدف تبیین جایگاه معاونین پرورشی و مربیان در مدارس و نقش آنها در تربیت اخلاقی دانش آموزان و مسائل دینی و مرور طرحهای جاری حوزه مربوطه در سالن اندیشه مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک برگزار شد.