نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین ستاد منطقه ای پویش لبخند رضایت برگزار شد

اولین ستاد منطقه ای پویش لبخند رضایت برگزار شد


ستاد منطقه ای پویش لبخند رضایت به منظور گسترش احسان و نیکوکاری و دستگیری از مستمندان و دانش آموزان مستعد با حضور"زهره امیرچقماقی" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک و "دشت آبادی" جانشین فرمانده بسیج مرکزی در سالن اجتماعات ناحیه یک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، "زهره امیر چقماقی" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک با تأکید بر شناسایی نیازهای اساسی معلمان و دانش آموزان در ایام بیماری کرونا اظهار کرد: هدف از اجرای طرح "پویش لبخند رضایت" رفع تهدیدها و تبدیل آنها به فرصت ‌هاست که این امر با کمک سازمان بسیج فرهنگیان کشور و هم افزایی آموزش و پرورش انجام می شود که در همین راستا کارگروه این طرح نیز باید نیازهای اساسی معلمان و دانش آموزان را در حوزه های مختلف آموزشی و پرورشی شناسایی کرده و نسبت به رفع آنها و حمایت همه جانبه با استفاده از ظرفیت های دستگاه های مختلف استان اقدام کند.

وی در ادامه افزود: به منظور برنامه ریزی مناسب و تحقق اهداف تعیین شده، باید آمار و اطلاعات دقیق از میزان فعالیت های دانش آموزان در شبکه شاد و نیز عدم دسترسی آنان به فعالیت‌های آموزشی استخراج شود تا نسبت به رفع مشکلات و محرومیت های آن ها اقدامی صورت گیرد.

در  این جلسه "محمد معینی" معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش ناحیه یک، با تشریح دستورالعمل پویش لبخند رضایت گفت: هدف این پویش، ایجاد یک نهضت همگانی مستمر برای قدردانی از مجاهدت معلمان در وضعیت کرونا، کمک به مدارس و معلمان برای اجرای بهینه برنامه ها و فعالیتهای پرورشی در این دوران و نیز تلاش برای پیشگیری و ترمیم آسیب های روانی و زیان های مختلف این بیماری است که در این برنامه سازمان بسیج فرهنگیان کشور، طرح «لبخند رضایت» را به عنوان برنامه محوری کمک مومنانه آموزش و پرورش پیشنهاد داده است تا با بهره‌ گیری از ظرفیت‌های مردمی و حاکمیتی اجرا شود.

وی در ادامه با اشاره به لزوم همکاری سایر نهادها و دستگاه ها در این امر مهم تصریح کرد: در این طرح از ظرفیت های فرهنگیان، اقشار مختلف بسیج، ظرفیت‌های مردمی و ظرفیت های محلی استفاده خواهد شد.

در ادامه "سرهنگ دشت آبادی" جانشین فرماندهی بسیج ناحیه مرکزی یزد به تشریح نمونه اقدامات اساسی دراین پویش پرداخت و افزود: در راستای حمایت از معلمین به عنوان افسران سپاه پیشرفت کشور و صیانت از شأن و مقام معلم، لازم است اقدامات اساسی از قبیل: ایجاد موج رسانه ‌ای پر قدرت، تبلیغ گسترده از مجاهدت‌های بی وقفه و شبانه روزی معلمان در شرایط کرونا تقدیر و تشکر عملی از معلمان، تامین نیازمندیهای دانش‌آموزان محروم با سوق دادن کمکهای مومنانه به سمت تهیه ابزار آموزش مجازی، سازماندهی و اعزام گروههای جهاد ی به مناطق مورد نیاز، تدابیر خلاقانه بومی و محلی برای شناسایی معلمان و کمک به آنها با استفاده از ظرفیت های محلی، شهرستانی و استانی انجام پذیرد.

وی همچنین با اشاره به کنگره چهار هزار شهید استان بیان داشت: باید در این طرح به ازای هر شهید والا مقام کار فرهنگی و خدماتی انجام شود که می توان آن را به پویش لبخند رضایت مرتبط ساخت.

وی ادامه داد: برای تکریم وتقدیر از مجاهدت‌های معلمان در دوران کرونا، نیاز به اقناع سازی و تهییج اقشار مختلف جامعه دارد که این مهم، با اقدامات گسترده و هوشمند رسانه‌ای محقق می شود که نیاز است با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های آموزش و پرورش، بسیج و رسانه های جمعی اجرا شود.

در پایان هریک از اعضا به بیان نظرات خود در رابطه با اجرای بهتر این پویش پرداختند.