نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه کمیته مستندسازی ناحیه یک در سال 96 برگزار شد

اولین جلسه کمیته مستندسازی ناحیه یک در سال 96 برگزار شداولین جلسه کمیته مستندسازی ناحیه یک با حضور جناب آقای "اخوه" برگزار شد.

وظیفه اصلی کمیته مستندسازی بررسی بخشنامه های ارسالی به مدارس و عدم مغایرت آنها با قوانین و مقررات می باشد.