نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه مشترک نواحی یک و دو جهت تصمیم گیری برای تعیین شهریه کودکستانها تشکیل شد.

اولین جلسه مشترک نواحی یک و دو جهت تصمیم گیری برای تعیین شهریه کودکستانها تشکیل شد. 

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک،  اولین جلسه مشترک نواحی یک  و دو  در خصوص تصمیم گیری برای تعیین شهریه کودکستانها در اتاق معاون آموزش ابتدایی ناحیه یک با حضور معاونین آموزش ابتدایی و کارشناسان کودکستانهای نواحی تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا رسول فلاح زاده، معاون آموزش ابتدایی این مدیریت ضمن خوش آمد گویی به حاضران در جلسه، تاکید نمود که شهریه کودکستانها باید به گونه ای منصفانه و مقرون به صرفه برای موسسین و با توجه به نرخ تورم مشخص گردد.

لازم به ذکر است در این جلسه، حاضران پس از مشورت، مواردی را مصوب نمودند تا هر دو ناحیه پیگیری نموده و نتیجه را در جلسه مشترک بعدی مورد تامل و بررسی قرار دهند و بر اساس آن پایه شهریه کودکستانها مشخص گردد.