نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه مسابقات مناظره دانش آموزی برگزار شد

اولین جلسه مسابقات مناظره دانش آموزی برگزار شد


اولین جلسه مسابقات مناظره دانش آموزی با موضوع تاثیر کتب درسی بر تربیت دانش آموزان در سالن شهید پور محمد علی آموزش و پرورش ناحیه یک یزد مورخ 11 اسفند 99 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک،  جلسه مسابقات مناظره دانش آموزی به منظور ارتقای مهارت های اجتماعی دانش اموزان به ویژه مهارت تفکر نقادانه و سخنوری و توسعه فرهنگ گفتگو و گسترش مباحثه مستدل,اخلاقی و منطقی و تعالی نشاط علمی در محیط های آموزشگاهی مسابقات ملی مناظره دانش آموزان توسط سازمان جمهوری اسلامی برگزار شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه یک یزد گفت:مهمترین مبحث در مناظره سعه صدر است و لزوما همه دنیا نظرات یکسانی ندارند و قطعا نظر مخالف هم وجود دارد لذا ما باید یاد بگیریم چگونه نظر مخالف را بشنویم و به دور از هر گونه مشاجره و با استدلال و تدبیر و رفتار مناسب بتوانیم مباحث را مدیریت کنیم تا تحمل زندگی اجتماعی برای ما بیشتر شود.

"زهره امیرچقماقی" افزود:اولین مناظره ها در زندگی خانوادگی شکل میگیرد و سراسر زندگی دنیای تجربه و یادگیری است بنابراین ما باید با مطالعه و منطق با نظرات مخالف برخورد نماییم و انتقاد مناسب و سازنده داشته باشیم.

در ادامه این مناظره با حضور دو گروه شرکت کننده از مدارس دخترانه متوسطه دوره دوم و توضیحاتی توسط رئیس جلسه درباره کلیات,تعیین خط مشی مسابقه و بیان قوانین اجرایی مناظره با سخنرانی گروه موافق آغاز شد.

در طی مناظره با توجه به قوانین قبلی که ارائه شده بود هر دو تیم به دفاع از مطالب خود پرداختند و با اعلام رأی داوران توسط رئیس جلسه و پس از صحبتهای نهایی داوران با گروهها این مناظره به پایان رسید.