نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه شورای هماهنگی موسسان مراکز غیر دولتی تشکیل گردید

اولین جلسه شورای هماهنگی موسسان مراکز غیر دولتی تشکیل گردیدبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، طی جلسه ای که  با حضور اعضاء و مسئولان این مدیریت و اداره کل برگزار گردید ، پس از معارفه اعضا ، و تبادل نظر ،  با انتخابات داخلی ، اعضای  این شورا ، آقای "محمد مهدی روحی" ،  موسس آموزشگاه زبان فرهنگ پژوه را به عنوان رئیس شورا ، آقای "علیرضا نعیمی" موسس آموزشگاه علمی آزاد پیشاهنگ به عنوان نایب رئیس و خانم "شیما نداف شرق"  موسس آموزشگاه زبان خارجی سهروردی نوین را به عنوان دبیر این شورا  برگزیدند.