نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه شورای مشورتی نمایندگان معلمین ناحیه یک برگزار شد

اولین جلسه شورای مشورتی نمایندگان معلمین ناحیه یک برگزار شد



به گزارش"علی محمدی" کارشناس روابط عمومی ناحیه یک، اولین جلسه و انتخابات شورای مشورتی نمایندگان معلمین ناحیه یک با حضور مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان در محل سالن اندیشه مدیرین ناحیه یک برگزار شد.

در این جلسه "عبدالحمیدصابری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک و "محمد وزیری" مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد هر کدام جداگانه در خصوص اهمیت شورای مشورت فرهنگیان به ایراد سخن پرداختند.سپس رای گیری جهت انتخاب نمایندگان معلمین برگزار شد .

شورای مشورتی فرهنگیان در زمینه تبادل نظر با مدیر ناحیه و مدیرکل و مشاورین آموزش و پرورش همکاری و فعالیت دارند.