نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه ستاد پروژه مهر آموزش و پرورش ناحیه یک برگزار شد.

اولین جلسه ستاد پروژه مهر آموزش و پرورش ناحیه یک برگزار شد.به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، در این جلسه "حبیب فکوری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک بیان داشت: پروژه مهر نماد برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، راهبری و ارزشیابی در راستای حداکثر کارآیی و اثر بخشی است.
وی افزود: برنامه ‌ریزی و فراهم‌ کردن زمینه مناسب برای بازگشایی هر چه مطلوب تر مدارس، مهمترین هدف پروژه مهر می باشد.
"فکوری" با بیان اینکه مهمترین پروژه ملی در آغاز سال تحصیلی پروژه مهر است، تصریح کرد: هدف اصلی پروژه مهر خلق مدرسه ای شاداب و مهری با نشاط و ماندگار برای دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی است و ما نیز باید آن را به نحو احسن برگزار نماییم.
وی  در ادامه بیان داشت: موارد ضعف باید اصلاح و موارد قوت باید تقویت شود تا خروجی و بازگشایی خوبی را برای سال تحصیلی جدید داشته باشیم؛ زیرا بازگشایی مدارس یکی از رویدادهای مهم هر کشور است که در جامعه و زندگی مردم بسیار تاثیرگذار است.
لازم به ذکر است در این جلسه علاوه بر بررسی دستورالعمل وزارتی پروژه مهر، مسئولین آموزش، گزارشی تخصصی از روند ثبت نام وآمار مدارس ارائه نمودند.