نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداء جوایز به دانش آموزان برتر در هنرستان طرازی

اهداء جوایز به دانش آموزان برتر در هنرستان طرازی


بیست و دوم اردیبهشت 1395

طی مراسمی با حضور خیر مدرسه ساز و جمعی از مسئولین آموزش و پرورش ناحیه به دانش آموزان برتر درسی و پرورشی جوایزی اهدا گردید