نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره سواد آموزی با جهاد کشاورزی شهرستان

انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره سواد آموزی با جهاد کشاورزی شهرستانبه گزارش "پریسا جلالیان" کارشناس مسئول سنجش اداره سوادآموزی ناحیه یک، با تشکیل جلسه ای در اداره جهاد کشاورزی با حضور رییس و معاون فنی اداره جهاد و همچنین رییس و کارشناس اداره سوادآموزی استان و معاون فناوری و کارشناسان حوزه سوادآموزی ناحیه با هدف شناسایی افراد کم سواد و بی سواد، تفاهم نامه ای با اداره مذکورمنعقد گردید تا با به کارگیری تمام ظرفیت ها به افراد کم سواد و بی سواد آموزش های لازم ارائه گردد.

هم چنین مقرر گردید اطلاعات اسمی افراد مشغول به کار در اداره جهاد از طریق سامانه جامع پهنه بندی بررسی گردد و اطلاعات افراد واجد شرایط جهت سوادآموزی به این مدیریت ارسال شود.