نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره سواد آموزی با اداره صنعت و معدن و تجارت

انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره سواد آموزی با اداره صنعت و معدن و تجارتبه گزارش"پریسا جلالیان"کارشناس مسئول سنجش اداره سوادآموزی ناحیه یک، با هدف شناسایی افراد کم سواد و بی سواد، جلسه ای در اداره صنعت و معدت و تجارت (صمت) با حضور "مصطفی نجاتی" معاون توسعه مدیریت اداره کل صمت و کارشناس اداره سوادآموزی ناحیه تفاهم نامه ای منعقد گردید تا با به کارگیری تمام ظرفیت ها به افراد کم سواد و بی سواد آموزش های لازم ارائه گردد.

هم چنین با ارسال بخشنامه ای ازسوی اداره صنعت به تشکل های زیرمجموعه مقرر گردید با همه آنها ازجمله اتاق اصناف و سازمان نظام مهندسی معدن و خانه صنعت و معدن استان جلسه ای برگزار گردد و از سوی تشکل ها رابطی جهت پیگیری امور شناسایی و جذب افراد معرفی گردد.