نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن اولیا و مربیان دبیرستان فرهنگ دهقانپور از پرسنل خود تجلیل به عمل آوردند

انجمن اولیا و مربیان دبیرستان فرهنگ دهقانپور از پرسنل خود تجلیل به عمل آوردندبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک،در اولین روز از هفته مقام شامخ معلم و به منظور ارج نهادن به زحمات دبیران و فرهنگیان عزیز در مراسم نمادین و با حضور" منصور ارجمندی" مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 یزد و عضو انجمن آن آموزشگاه و "عبدالحمید صابری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک از پرسنل دبیرستان دخترانه فرهنگ دهقانپور با اهدای گل  و لوح تقدیر تجلیل به عمل آوردند.