نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخابات شورای هماهنگی موسسان مراکز غیر دولتی برگزار شد

انتخابات شورای هماهنگی موسسان مراکز غیر دولتی برگزار شدانتخابات و رای گیری شورای هماهنگی موسسان مدارس و مراکز غیر دولتی با حضور "محقق" رییس اداره مشارکتهای اداره کل و موسسان مراکز ناحیه یک در سالن اندیشه برگزار شد. در این انتخابات موسسان با رای خود اعضای جدید شورای هماهنگی موسسان را که  به منظور تقویت،توسعه و هماهنگی موسسان و مراکز غیرودلتی تشکیل می شود و حلقه ارتباطی بین مدارس و مراکز و اداره آموزش و پرورش می باشند انتخاب نمودند.