نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش دهندگان سواد آموزی در جلسه توجیهی شرکت کردند

آموزش دهندگان سواد آموزی در جلسه توجیهی شرکت کردند


بیست و پنجم شهریورماه 1395

جلسه توجیهی آموزش دهندگان سواد آموزی ناحیه یک در سالن اجتماعات شهید پور محمد علی تشکیل شد.

در این جلسه بعد از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، "مهین قربان رضایی "رئیس اداره سوادآموزی ناحیه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات سوادآموزان ،با اشاره به زمان و مکان تشکیل کلاس ها  بر شرکت فعال آنان در برنامه ها ی سواد آموزی تأکید کرد

 در ادامه"محمد رضا بابایی" در خصوص نحوه عقدقرارداد وتکمیل فرم های قرارداد و بیمه و بازدید کارشناس اداره بیمه  از کلاسها ، نحوه پرداخت حقوق  ومزایای  آموزش دهندگان، صحبت کرد

در پایان از آموزش دهندگانی که در مسابقه کتابخوانی وجشنواره الگوی تدریس  حضور فعال داشتند تجلیل شد .