نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

المپیاد درون مدرسه ای دبستان دخترانه معلم برگزار شد

المپیاد درون مدرسه ای دبستان دخترانه معلم برگزار شد


11 دی ماه 1395

کم تحرکی یکی از عوامل بروز مشکلات جسمی در بین دانش آموزان است، برای دانش آموزان لازم است در کنار تحصیل علم و دانش به سلامت جسم و روح خود هم اهمیت دهند و برگزاری المپیادهای ورزشی بستر این مهم را فراهم می کند مدارس سطح ناحیه در طول اجرای المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در فرآیندهای ورزشی با هدف تقویت مشارکت عمومی با استفاده از ظرفیت های موجود و تقویت بازی های بومی محلی شرکت می کنند.اجرای این طرح در کنار طرح حیاط پویا می تواند نشاط را به مدارس و دانش آموزان در سطح ناحیه تزریق کند.