نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اقدامات انجام شده در امر آموزش مجازی دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه

اقدامات انجام شده در امر آموزش مجازی دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه


معاون آموزش متوسطه اهم اقدامات انجام شده در امر آموزش مجازی را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک، "رضاسرتیپ زاده" معاون آموزش متوسطه ناحیه یک با تاکید بر این نکته که تعطیلی مدارس به معنای تعطیلی آموزش نیست، فعالیت های صورت گرفته در امر آموزش مجازی دانش آموزان در دوره اول و دوم متوسطه را این گونه تشریح نمود:

- تماس با مدیران مدارس توسط کارشناسان آموزش در خصوص اقدامات صورت گرفته از طرف مدرسه و دبیران و همجنین تماس با تعدادی از دانش آموزان و خانواده ها مبنی بر پیگیر بودن آنان در امر تحصیل.

- برگزاری جلسه با سرگروه های آموزش دوره اول و دوم متوسطه و بحث و تبادل نظر در خصوص تولید محتوای آموزشی.

- تهیه فیلم های آموزشی و بارگذاری آن در سایت آموزش و پرورش به منظور دسترسی آسان همه دانش آموزان.

- تهیه دفترچه سوالات نوروزی مرتبط با تدریس های مجازی صورت گرفته و بارگذاری آن در سایت آموزش و پرورش.

- اطلاع رسانی به دانش آموزان مبنی بر حل تکالیف و ارائه آن در زمان شروع کلاس ها.