نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخار آفرینی دانش آموزان آموزش و پرورش ناحیه یک درمرحله ی کشوری مسابقات فرهنگی هنری و کانون ها ی فرهنگی تربیتی

افتخار آفرینی دانش آموزان آموزش و پرورش ناحیه یک درمرحله ی کشوری مسابقات فرهنگی هنری و کانون ها ی فرهنگی تربیتی


دانش آموزان آموزش و پرورش ناحیه یک یزد همچون ادوار گذشته درمرحله ی کشوری مسابقات فرهنگی هنری و کانون های فرهنگی تربیتی، افتخار آفریدند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، دانش آموزان آموزش و پرورش ناحیه یک یزد، در مرحله کشوری مسابقات فرهنگی و هنری و کانون های فرهنگی تربیتی خوش درخشیدند.

دانش آموزان با شرکت در این مسابقات حائز رتبه های برتر شدند که اسامی آنان به شرح ذیل است.