نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح زمین های چمن مصنوعی طرح شهید سلیمانی

افتتاح زمین های چمن مصنوعی طرح شهید سلیمانیبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، با حضور "دکتر جعفری" مدیرکل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش زمین چمن مصنوعی دبستان غیر دولتی نیک اندیشان مهر و دبیرستان متوسطه اول علی سهیلی افتتاح شد.