نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاحیه برنامه استانی مکمل یاری آهن و ویتامین D

افتتاحیه برنامه استانی مکمل یاری آهن و ویتامین Dبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، برنامه استانی مکمل یاری آهن و ویتامین D  با حضور" شبانی" معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ،"دکتر نقیان" از دانشگاه علوم پزشکی و مسئولین مرکز بهداشت شهرستان در دبیرستان فرزانگان حکیم زاده برگزار شد.