نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز طرح وارنیش فلوراید در مدارس ابتدایی استان

آغاز طرح وارنیش فلوراید در مدارس ابتدایی استانبه گزارش "راضیه قهوه چی" کارشناس سلامت وپیشگیری از آسیبهای اجتماعی ناحیه یک یزد ، مراسم نمادین برنامه وانیش فلوراید در محل دبستان پسرانه شرف الدین علی با مشارکت مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک و مرکزبهداشت شرستان یزد برگزار شد. در این آیین که با حضور"احمد شیرزاد" مدیر کل آموزش و پروش استان ، "عباس دهقان" معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل، "عبدالحمید صابری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک به اتفاق کارشناسان موضوعی ناحیه و اداره کل آموزش و پرورش ،" آقای دکترمیرجلیلی" ریاست دانشکده شهیدصدوقی ، " آقای دکترلطفی" معاون دانشکده شهیدصدوقی ،"دکتراعلایی" رییس مرکز بهداشت ، "دکترجعفری" و"دکترفتوحی"به همراه دیگر همکاران مرکزبهداشت شهرستان یزد وگروهی ازدندانپزشکان برگزارشد.

"عبدالحمید صابری" ضمن اهمیت برنامه وارنیش فلوراید تراپی از مجریان این برنامه در مدارس که بر عهده مراقبین سلامت و مرکزبهداشت و دانشکده دندانپزشکی می باشد و همکاری خوبی با آموزش وپرورش دارند تشکر کرد.

در ادامه "دکترلطفی"معاونت دانشکده شهید صدوقی و "دکتراعلایی" رییس مرکز بهداشت هرکدام جداگانه در بیانات خود ضمن برشمردن اهمیت برنامه وارنیش فلوراید به تفاهم موجود بین دو اداره بهداشت و آموزش پرورش صحه گذاشتند و به مراقبین  بهداشت تاکید به همکاری بیشتر نمودند، که با نظارت دندانپزشکان و رابطین سلامت دهان و دندان در این برنامه ایفای وظیفه می نمایند."دکتر لطفی" برای دانش آموزان ،درخصوص تغذیه سالم و مضرات فست فودها مطالبی را ایراد نمود.