نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز سازماندهی معلمان ابتدایی ناحیه یک

آغاز سازماندهی معلمان ابتدایی ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک، کلیه آموزگارانی که تمایل به تغییر آموزشگاه محل تدریس خوددارند و قبلاً نسبت به تکمیل فرم سازماندهی اقدام نموده‌اند طبق برنامه زمان‌بندی ذیل در سازماندهی شرکت نمایند.

سازماندهی آموزگاران از طریق سامانه اینترنتی صورت می‌گیرد. لذا لازم است آموزگاران محترم جهت انتخاب اولویت‌های خود در زمان تعیین‌شده به نشانی اینترنتی ssm.yazdn1.ir  مراجعه نمایند.

 زمان سازماندهی از ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه مورخ  98/5/22آغاز و تا ساعت 13 روز جمعه مورخ 98/5/25 می‌باشد.

با توجه به اینکه تخصیص معلم به کلاس از طریق سیستم و بلافاصله پس از پایان زمان اعلامی خواهد بود.

امکان تمدید زمان مراجعه به سایت وجود ندارد.

2) راهنمای نحوه شرکت در سازماندهی و انتخاب کلاس و آموزشگاه بر روی سایت ناحیه یک به آدرس  www.yazdn1.ir بارگذاری خواهد شد.لذا با توجه به عدم امکان تغییر آموزشگاه پس از زمان سازماندهی لازم است آموزگاران محترم با اطلاع کامل از وضعیت مدارس منتخب خود (جنسیت ، .وضعیت اداره به‌ صورت چرخشی یا ثابت ، آدرس و ...) در سازماندهی شرکت نمایند.