نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز تحویل کتب درسی ابتدایی از انبار اداره کل به انبار ناحیه یک

آغاز تحویل کتب درسی ابتدایی از انبار اداره کل به انبار ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک،کتب درسی ابتدایی در انبار اداره آموزش و پرورش ناحیه یک  قرار گرفت و در تاریخ های مشخص که متعاقبا اعلام خواهد شد، به مدارس توزیع می شود.