نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعزام دانش آموزان متوسطه ناحیه یک به مناطق عملیاتی جنوب

اعزام دانش آموزان متوسطه ناحیه یک به مناطق عملیاتی جنوببه گزارش روابط عمومی ناحیه یک، دانش آموزان مقطع متوسطه دوم و هنرستان ناحیه یک یزد، با بدرقه مسئولین آموزش و پرورش ناحیه یک و پاسداران ناحیه مقاومت سپاه مرکزی شهر یزد در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی دفاع مقدس جنوب اعزام شدند.