نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه مراسم یادبود معلم فداکار مرحومه زویا حاجی نژاد

اطلاعیه مراسم یادبود معلم فداکار مرحومه زویا حاجی نژادبازگشت همه به سوی اوست

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک، به مناسبت درگذشت معلم فداکار مرحومه زویا حاجی نژاد، مجلس تذکر و یادبودی در روز یکشنبه مورخ 1398/12/04 بعد از نماز ظهر برگزار می گردد.

ممتنی است با تشریف فرمایی خود بازماندگان را قرین امتنان فرمائید.

نشانی: نمازخانه آموزش و پرورش ناحیه یک یزد