نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه فوری

اطلاعیه فوریاحتراماً پیرو نامه شماره 225839 مورخ 1401/10/05 استانداری یزد، فعالیت ادارات دولتی از تاریخ 1401/10/08 تا 1401/12/01 منحصراً در روز های شنبه تا چهارشنبه صورت گرفته و فعالیت در روز های  پنج شنبه به علت صرفه جویی در مصرف گاز به صورت دورکاری انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است مدارس متوسطه اول و دوم  که در روزهای پنج شنبه امتحانات نوبت اول دارند بدون تغییر است و طبق برنامه قبلی اعلام شده امتحان حضوری برگزار می گردد.

روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک